16:19 +07 Thứ tư, 12/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu buổi sáng

TKB mới thực hiện từ 26 THÁNG 2 năm 2018

Thời khóa biểu mới từ 26 tháng 2 năm 2018

Các đồng chí xem và thực hiện

Thời khóa biểu áp dụng từ 29 tháng 1 năm 2018

Thời khóa biểu mới từ 29 tháng 1 năm 2018

TKB sáng Thay đổi từ 29 tháng 1 năm 2018

Tuần sau bắt đầu tkb cho học kỳ II

Thời khóa biểu HỌC KỲ II năm học 2017 - 2018

Các đồng chí giáo viên xem và thực hiện thời khóa biểu học kỳ II

Thay đổi thời khóa biểu tuần 16

Thời khóa biểu mới

Tuần 16 thay đổi thời khóa biểu mới

TKB mới thực hiện từ tuần 14

Tuần 14 thay đổi TKB

Các đồng chí xem và thực hiện

Thời khóa biểu từ 09/10 - năm học 2017 - 2018

Từ ngày 09/10 năm 2017, thời khóa biểu buổi sáng có sự thay đổi.

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/9/2017

 

Tư liệu phục vụ chuyên môn


Xin gửi các đồng chí giáo viên tham khảo một số tư liệu phục vụ cho chuyên môn:
1 - Phần mềm đảo đề trắc nghiệm: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/mcmix-x64.zip
2 - Hình ảnh nền, ảnh động cho bài giảng trình chiếu Slide: 
              a.  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h1.rar 
              b. /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h2.rar
              c.  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h3.rar
3 - Công cụ math: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/math.rar
4 -   64 Bit /uploads/thpt-nguyenducthuan01/unikey-4.2rc4-140823-setup_x64.rar
6 - Scaner: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/markscannerep.zip