22:32 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đoàn TN

Cổng trường an toàn giao thông

Cổng trường AN TOÀN GIAO THÔNG

Đoàn Thanh niên kết hợp cùng các lớp trực tuần đã tiến hành thực hiện hành động: Cổng trường AN TOÀN GIAO THÔNG

Chiến dịch làm thế giới xanh, sạch hơn

Chiến dịch làm thế giới xanh, sạch hơn

Hoạt động hưởng ứng làm thế giới xanh, sạch hơn.

Kế hoạch đại hội Đoàn TN năm 2017 - 2018

Kế hoạch đại hội Đoàn TN năm 2017 - 2018

Đại hội Đoàn TN đã diễn ra trong 2 phiên: - Phiên thứ nhất diễn ra vào chiều thứ 7 ngày 17/9/2017 - Phiên thứ hai đã diễn ra vào sáng chủ nhật ngày 18/9/2017

 

Tư liệu phục vụ chuyên môn


Xin gửi các đồng chí giáo viên tham khảo một số tư liệu phục vụ cho chuyên môn:
1 - Phần mềm đảo đề trắc nghiệm: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/mcmix-x64.zip
2 - Hình ảnh nền, ảnh động cho bài giảng trình chiếu Slide: 
              a.  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h1.rar 
              b. /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h2.rar
              c.  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h3.rar
3 - Công cụ math: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/math.rar
4 -   64 Bit /uploads/thpt-nguyenducthuan01/unikey-4.2rc4-140823-setup_x64.rar
6 - Scaner: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/markscannerep.zip