23:31 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Bảng tin điều hành theo tuần

Thời khóa biểu lần 9 năm học 2018 - 2019

Thời khóa biểu lần 9 năm học 2018 - 2019

tkb tuần 18 đã có sự thay đổi từ 24/12/2018.

Lịch công tác tuần 18 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 18 năm học 2018 - 2019

Tuần thi hết HK I năm học 2018 - 2019.

Tuần Thanh tra toàn diện

Lịch công tác tuần 16 năm học 2018 - 2019

Thời khoá biểu thay đổi từ 10/12/208. Các đ/c xem và thực hiện

Lịch công tác tuần 13 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 13 năm học 2018 - 2019

Tuần lễ 20/11 - Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam

LỄ ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Thông tin về buổi lễ đoán bằng công nhận trường chuẩn quốc gia và kiểm định CLGD CẤP ĐỘ 3

Lịch công tác tuần 9 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 9 năm học 2018 - 2019

Tuần đánh giá ngoài chính thức


Các tin khác

 

Tư liệu phục vụ chuyên môn


Xin gửi các đồng chí giáo viên tham khảo một số tư liệu phục vụ cho chuyên môn:
1 - Phần mềm đảo đề trắc nghiệm: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/mcmix-x64.zip
2 - Hình ảnh nền, ảnh động cho bài giảng trình chiếu Slide: 
              a.  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h1.rar 
              b. /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h2.rar
              c.  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/h3.rar
3 - Công cụ math: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/math.rar
4 -   64 Bit /uploads/thpt-nguyenducthuan01/unikey-4.2rc4-140823-setup_x64.rar
6 - Scaner: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/markscannerep.zip