22:23 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Trang nhất » Kết quả các đợt thi

Thi THPT Quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, trường có 222 em thí sinh tham dự. Kết quả đạt 100%, xếp thứ 10 / 57 trường THPT trong toàn tỉnh. Có nhiều em học sinh đã đỗ vào các trường tốp đầu ngay trong đợt 1 của ký tuyển sinh Đại học. Nhà trường xin chúc mừng các em. Kết quả xin được tham khảo tại đậy: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/ket-qua-cac-dot-thi/bang-diem-thi-theo-tung-lop-nam-2017.xls

Đề thi Toán THPT QG 2017:    /uploads/thpt-nguyenducthuan01/to-chuyen-mon/de-toan-thpt-qg-2017.rar

Thi khảo sát hè 2017

Sau khi học hè được 3 tuần, nhà trường đã tổ chức thi khảo sát hè cho các em học sinh cả 3 khối. Kết quả xin tham khảo tại đây: 
/uploads/thpt-nguyenducthuan01/ket-qua-cac-dot-thi/ket-qua-thi-khao-sat-he-2017.rar

Kết quả thi giữa kỳ I năm học 2017 - 2018

Nhà trường tổ chức thi giữa học kỳ I cho cả 3 khối vào 3 ngày 18, 19, 20 tháng 10.
Sau đây là kết quả thi của 3 khối:
Khối 12: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-12-giua-hoc-ki-i.xls
Khối 11: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-11-giua-hoc-ki-i.xls
Khối 10: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-10-giua-hoc-ky-i.xls

Kết quả thi hết học kỳ I năm học 2017 - 2018

Điểm thi hết kỳ I của từng khối:
Khối 10:  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-10-het-hoc-ky-i.xls
Khối 11:  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-11-het-hoc-ki-i.xls
Khối 12:  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-12-het-hoc-ki-i.xls

Điểm thi Giữa Học kỳ II năm học 2017 - 2018

Điểm thi giữa Học kỳ II năm học 2017 - 2018
Điểm thi khối 10:/uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-10-giua-hoc-ky-ii.xls
Điểm thi khối 11:/uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-11-giua-hoc-ki-ii.xls
Điểm thi khối 12:/uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-12-giua-hoc-ki-ii.xls
Kết quả thi hết năm học 2017 - 2018

Điểm thi hết năm học 2017 - 2018 tham khảo tại đây:
Điểm thi KHỐI 10:      
Điểm thi KHỐI 11:   
Điểm thi KHỐI 12:    

Điểm thi THPTQG 2018 theo lớp

Điểm thi THPT QG 2018: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/ket-qua-thi-theo-lop-nam-2018.xls
Thống kê theo môn: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/thong-ke-thptqg-2018.xlsx

Điểm thi KHẢO SÁT HÈ năm học 2018 - 2019

Điểm thi Khảo sát hè 2018 - 2019 KHỐI 10: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-10-kha-sat-he.xls

Điểm thi Khảo sát hè 2018 - 2019 KHỐI 11:  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-11-kha-sat-he.xls


Điểm thi Khảo sát hè 2018 - 2019 KHỐI 12:  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-12-khao-sat-he.xls


Kết quả thI giữa kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả thi giữa kỳ I Năm học 2018 - 2019
Khối 10: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-10.xls
Khối 11: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-11.xls
Khối 12:  /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-12.xls


Điểm thi HẾT Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Điểm thi kỳ I năm học 2018 - 2019 KHỐI 10: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-10_ky-i.xls
Điểm thi kỳ I năm học 2018 - 2019 KHỐI 11: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-11_ky-i.xls
Điểm thi kỳ I năm học 2018 - 2019 KHỐI 12: /uploads/thpt-nguyenducthuan01/khoi-12-ky-i.xls