22:41 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Trang nhất » Kế hoạch công tác Tháng

Kế hoạch công tác tháng 3 năm học 2017 - 2018

 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 12/KH-THPT NĐT             Vụ Bản, ngày 24 tháng 2  năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
        1. Công tác tư tưởng chính trị:
        - Tiếp dục duy trì ổn định tư tưởng chính trị, đoàn kết trong Nhà trường; phát huy động lực tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
        - Tiếp tục duy trì nền nếp của học sinh.
        2. Công tác xây dựng trường chuẩn
Đ/c Thương phụ trách chung, đ/c Phương xây dựng kế hoạch tham mưu.
- Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất của trường chuẩn như: Phòng truyền thống; bàn thí nghiệm; bàn ghế phòng Giám hiệu, Ghế phòng Chờ GV, phòng Tổ chuyên môn; sửa chữa nhỏ các vị trí giáp khu nhà học với nhà chức năng, rãnh nhà xe Giáo viên.
- Nghiên cứu cải tạo khu vực cổng trường, bồn cây nhà đa năng đảm bảo Sạch - Đẹp; 
        3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Đ/c Đức phụ trách thường xuyên nắm bắt tiến độ các nhóm để kịp thời đon đốc.
- Hoàn thành việc thu thập, sắp xếp  minh chứng trước ngày 03/03/2018.
- Hoàn thành viết báo cáo tự đánh của các tiêu chuẩn trước ngày 10/3/2018.
- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá trước ngày 17/3/2018.
- Nộp Báo cáo tự đánh giá về Sở trước ngày 24/3/2018.
- Tập trung rà soát chuẩn bị các điều kiện đón Đoàn đánh giá ngoài về đánh giá sơ bộ vào tuần đầu của tháng 4 ( dự kiến 31/3 hoặc 07/4).
       4. Công tác chuyên môn.
       4.1. Công tác dạy học: Giao đ/c Đức phụ trách tổ chức thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học;
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm đợt 3;
- Tổ chức khảo sát giữa học kỳ 2 sau khi kết thúc học thêm;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy thêm học thêm cuối năm đối với lớp 10, 11 và ôn thi THPT Quốc gia đối với lớp 12.
- Tập trung cao cho công tác Bồi dưỡng HSG văn hóa, tập luyện chuẩn bị đại hội TDTT; 
       4.2. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch của học kỳ II; Giao đ/c Đức và các đ/c TTCM thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra công tác của phòng thí nghiệm, thư viện, Y tế, văn thư. Giao các đ/c trong Ban Giám hiệu phối hợp thực hiện.
        4.3. Công tác tham gia các kỳ thi HSG tỉnh và đại hội TDTT tỉnh.
a. Kỳ thi HSG tỉnh đối với lớp 12.
Giao đ/c Đức phụ trách chính
- Tổ chức Gặp mặt động viên học sinh trước khi thi
Thời gian: 16h00 chiều thứ 3, ngày 13/3/2018.
Địa điểm: Phòng Hội trường
Thành phần: BGH, GV phụ trách các đội tuyển bộ môn và tổ hợp, học sinh các đội tuyển.
- Tổ chức đưa học sinh đi thi đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
b. Tham gia giải TDTT ngành.
Giao đ/c Phương phụ trách chính
- Tổ chức Gặp mặt động viên học sinh trước khi thi
Thời gian: 14h00 chiều thứ 3, ngày 27/3/2018.
Địa điểm: Phòng Hội trường
- Tổ chức đưa học sinh đi thi đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
c. Cuộc thi Olympic vòng 2.
- Tổ chức cho HS vào vòng 2 các môn thi Olympic tham dụ kỳ thi an toàn đạt hiệu quả vào chiều 03/3/2018.
        5. Công tác Lao động, vệ sinh, hướng nghiệp, dạy nghề.
Giao đ/c Phương phụ trách chỉ đạo.
        5.1. Về tổ chức cho học sinh lao động
- San khu đất giáp hố rác, giáp nhà bếp.
- Vệ sinh lau chùi cửa, cầu thang, khu hiệu bộ,...
- Vệ sinh lớp: Các lớp tự vệ sinh, giao GVCN chịu trách nhiệm.
         5.2. Về vệ sinh
Duy trì lớp trực tuần vệ sinh trường sạch sẽ, các lớp vệ sinh lớp sạch sẽ; bóc  giấy dán kính cửa sổ, cửa lớp và vệ sinh sạch sẽ các ô kính.
         5.3. Về dạy nghề
Thực hiện dạy nghề theo lịch, hoàn thành việc tổng kết điểm và vào điểm đúng quy chế. Đ/c Phương phụ trách.
         6. Cơ sở vật chất
Giao đ/c Phương lên phương án mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo phương án bổ sung cơ sở vật chất trường chuẩn.
         7. Công tác an ninh, an toàn trường học, y tế trường học, thư viện
         7.1. Công tác an ninh, an toàn trường học.
- Tăng cường nhắc nhở bộ phận Bảo vệ thường trực bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn  trường học;
- Chỉ đạo các lớp đóng, khóa cửa lớp học, nhà đa năng hàng ngày bảo vệ tốt CSVC;
         7.2. Công tác y tế trường học
- Tổ chức phun thuốc muỗi trường.
- Tổ chức mua máy đo tiểu đường cho GV, HS.
         7.3. Thư viện
- Hoàn thành tủ phích tài liệu, thông báo cho HS biết để mượn.
         8.  Hoạt động NGLL
- Tổ chức tốt kế hoạch thăm quan học tập trải nghiệm theo kế hoạch.
- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
         9. Công tác GVCN
        - Kiểm tra việc hoàn thành công tác hồ sơ, sổ sách của lớp trong học kỳ I và các tháng 01; 02.
        - GVCN thườn xuyên kiểm tra, đôn đốc HS vệ sinh lớp hàng ngày sạch sẽ;
        - GVCN đôn đốc HS đi học đúng giờ, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định nhà trường.
        - Lớp trực tuần: Trên cơ sở các lớp đã làm vệ sinh sân trường sạch. Các lớp trực tuần cần phân công HS trực khu nhà đa năng, khu vực sau dãy nhà học.
        Trên đây là kế hoạch công tác tháng 3 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Nguyễn Đức Thuận, đề nghị các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Đoàn TN, TTCM cụ thể hóa kế hoạch để triển khai chỉ đạo giáo viên, nhân viên thực hiện đạt hiệu quả cao./.
        10. Đoàn thanh niên
        Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn và hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
 
  Nơi nhận:
      - Ban Giám hiệu ( để chỉ đạo t/h);
      - CTCĐ; BTĐT;
      - TTCM;
      - Website;
      - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
 
 
Bùi Văn Thương